Általános szerződési feltételek

Állapot 11.07.2023

Preambulum: A WAW Internethandels GmbH, Bundesstraße 66, 8740 Zeltweg, Ausztria, bejegyezve a Leobeni Tartományi Bíróság FB-jén FN 438359x alatt, képviseli Günter Omer egyedüli aláírásra jogosult ügyvezető igazgató, a továbbiakban röviden „Aquatec”, fizikai vízkezelésre szolgáló termékeket gyárt.

Az Aquatec a szerződéses terméket „Aquavital” és a „Kalkmagnet mit Megaspinn” speciális kifejezéssel kínálja.

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák az Aquatec és az Ügyfél közötti üzleti kapcsolatot.
 2. A leszállított áruk a teljes fizetésig az Aquatec tulajdonában maradnak.
 3. Amennyiben a megrendelés teljesítéséhez import-, export- vagy egyéb hatósági engedélyek, valamint harmadik felek jóváhagyásai vagy hozzájárulásai szükségesek, ezeket kizárólag a megrendelő köteles beszerezni a számára.
 4. Minden olyan határidő, amely a szerződés szerinti szállításhoz/szolgáltatáshoz kapcsolódik, a weboldalon található határidő lejártát követő munkanapon kezdődik.
 5. Egyetértés van abban, hogy a teljesítés/átadás helye egyben a teljesítés helye is. A szállítás és a szolgáltatás nyújtása az ügyfél költségére és kockázatára történik.
 6. Az árakat mindig a szállítási/szolgáltatási hely nemzeti valutájában kell megadni. A forgalmi adót nem kell külön feltüntetni a fogyasztók esetében.
 7. Magánügyfelek számára: Az Aquatec vállalati számlájára ( ) kell fizetni az eladott termékért a próbaverzió kezdetétől számított 45 napon belül, az első 30 nap az ingyenes próbaverzió ideje. A visszatérés ezen időszakon belül bármikor lehetséges. Az Aquatec a vizsgálat kezdetétől számított 14 napon belüli fizetés esetén 3 % kedvezményt biztosít. A kifizetéseknek a megadott határidőkön belül be kell érkezniük az Aquatec számlájára ahhoz, hogy az Ügyfél számára az előnyök érvényesüljenek.
 8. Magánügyfelek számára: Az ügyfélnek joga van a szerződés szerinti terméket az átadástól számított legfeljebb három hónapig visszaszolgáltatni az Aquatecnek. A határidő betartása szempontjából a termék Aquatec általi átvétele a mérvadó. Az ügyfél felelős a termék megfelelő visszaküldéséért, és kizárólag ő viseli a regisztrált visszaküldés költségeit. Az Aquatec csak a fizetett visszaküldéseket fogadja el.
 9. Az Aquatec 50 év garanciát nyújt a megrendelőnek a szerződéses termékek tartósságára és funkcionalitására. A törvényes felelősségi szabályok alkalmazandók.
 10. Vita esetén a megrendelő nem jogosult az Aquatec-kel szemben a teljesítés visszatartására vagy bármilyen követeléssel szembeni beszámításra.
 11. Minden szavatossági igény, különösen a közvetlen vagy közvetett károk, valamint a harmadik személyeknek okozott károk vagy más tárgyaknak okozott következményes károk, illetve a bevételkiesés megtérítésére vonatkozó igények kizárásra kerülnek.
 12. A szerződés módosítását írásban kell megtenni ahhoz, hogy érvényessé váljon.
 13. Amennyiben a jelen általános szerződési feltételek bármelyik rendelkezése érvénytelen, a a többi rendelkezés minden esetben érvényes marad. Az érvénytelen rendelkezés helyébe a céljának betöltésére legmegfelelőbbet kell léptetni. .
 14. Graz a kizárólagos joghatóság kizárólagos helye.